Sơ mi rơ moóc xi téc (chở xăng) 40m3 (loại mới theo thông tư 46)

1457344283402_215941457344283697_215951450408765205_17766 1450408765518_17768 1450408766234_17771 1450408765727_17769

Thông số kỹ thuật-14 LH