Moóc téc chở xăng (hợp kim nhôm)

Sơ mi rơ moóc xi téc (chở xăng dầu) được chế tạo từ hợp kim nhôm, đảm bảo tự trọng thấp và tải cao.

z597432155143_a3f6799f0525dee4f47dba17e8d13649 z597432152993_1afd102355f9eb34f685148a7df7ffee z597431902142_0c7d32b965b983b02766e87e95e1ea98 z597431902606_7eee356d32e2b575821819d2bb423640

z597431901615_e9f36c7b51ec1f90fd636972ed2db147

Hình ảnh xi téc thô đang trong quá trình sản xuất