Sơ mi rơ moóc tải (chở container)

IMG_4129 (Medium) IMG_4233 (Medium) IMG_4155 (Medium) IMG_4228 (Medium)