Sơmi rơmoóc tải 8 trục (chở hàng siêu trường, siêu trọng)