Sơmi rơmoóc tải 72,4 tấn (chở xe máy chuyên dùng)

DSC00613 (Medium) DSC00611 (Medium) DSC00612 (Medium)