Sơmi rơmoóc tải 59 tấn (chở xe, máy chuyên dùng) và container phi tiêu chuẩn

DSC00767 (Medium) DSC00762 (Medium) DSC00764 (Medium) DSC00858 (Medium) DSC00854 (Medium)