Sơ mi rơ moóc 6 trục chở máy chuyên dùng hoặc cấu kiện rời – Khối lượng toàn bộ 80 tấn