Sơ mi rơ moóc chở cánh quạt điện gió – kéo dài tối đa 60m