Ô tô tải tự đổ 4 trục thùng U

NIN_4434 NIN_4437 NIN_4441

Thông số kỹ thuật-2LH