Ô tô xi téc (phun nước) 9m3

 

1457345632859_21691NIN_4402 (Medium) NIN_4403 (Medium) NIN_4405 (Medium) NIN_4407 (Medium)

Thông số kỹ thuật-21 LH