Ô tô tải tự đổ 3 trục thùng vuông

1 2 NIN_4452 3

Thông số kỹ thuật-3 LH