Ô tô tải (thùng kín) – FAW/GIAIPHONG khoảng cách trục 6500mm