Ô tô tải có mui loại 4 trục

NIN_4415 NIN_4416 NIN_4418

Thông số kỹ thuật-10 Thông số kỹ thuật-11 LH