Ô tô tải (có mui) – FAW/GIAIPHONG khoảng cách trục 6500mm