Ô tô cứu hộ (kéo, chở xe)

IMG_5085 (Medium) IMG_5084 (Medium) IMG_5083 (Medium) IMG_5086 (Medium)20160428_155505 (Medium)20160428_155514 (Medium)