Ô tô satxi có buồng lái 5 trục

3 (Large)1 (Large)2 (Large)

Thông số kỹ thuật-5 LH