Văn bản pháp quy

TCVN 11794:2017 – Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự

TCVN 11794:2017 – Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự

TCVN 11794:2017 - Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự … Đọc Thêm

Nghị định 116/2017/NĐ-CP – Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Nghị định 116/2017/NĐ-CP – Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Nghị định 116/2017/NĐ-CP - Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô … Đọc Thêm

QCVN 35 : 2010/BGTVT

QCVN 35 : 2010/BGTVT

Chi tiết Quy chuẩn QCVN 35 : 2010/BGTVT … Đọc Thêm

TCVN6579-2000

TCVN6579-2000

Chi tiết Quy chuẩn TCVN6579-2000 … Đọc Thêm

TCVN6580-2000

TCVN6580-2000

Chi tiết TCVN6580-2000 … Đọc Thêm

QCVN 11:2015/BGTVT

QCVN 11:2015/BGTVT

Chi tiết Quy chuẩn QCVN 11:2015/BGTVT … Đọc Thêm

QCVN 09:2015/BGTVT

QCVN 09:2015/BGTVT

Chi tiết Quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT … Đọc Thêm

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định, hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định, hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chi tiết nghị định 108/2015/NĐ-CP   … Đọc Thêm

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất tải trọng khổ giới hạn đường bộ xe quá tải

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất tải trọng khổ giới hạn đường bộ xe quá tải

Chi tiết văn bản … Đọc Thêm

QCVN 34:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô

QCVN 34:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô

Chi tiết QCVN 34:2011/BGTVT … Đọc Thêm

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe qua khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham giao giao thông trên đường bộ. Chi tiết Thông tư 46/2015/TT-BGTVT … Đọc Thêm

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường  trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới Nội dung chi tiết của Thông tư 30/2011/TT-BGTVT … Đọc Thêm